slice-0-0.png slice-0-1.png slice-0-2.png
slice-1-0.png slice-1-1.png slice-1-2.png
Зареждане на начална страница
Предлаганите от нас продукти
Кратка информация и история за Магекс-В ЕООД
Нашите бизнес партньори
Нашите дистрибутори и магазини в страната
Предстоящи събития
Документи и каталози за сваляне
Работа в Магекс-В
Контакти

Страницата e обновена на:
25.02.2022 г.

Продукти на Nevoga

Пластмасови фиксатори | Бетонови фиксатори | Метални фиксатори | Пластмасови и дървени профили | Аксесоари за кофраж | Армиращи системи | Кофражни системи

Пластмасови фиксатори

abstandhalter_kunststoff.jpg

Произведени от полиетилен (HDPE) и PVC. Линейни, точкови и широкоплощни фиксатори, за хоризонтална и вертикална армировка. Фиксатори за мека основа (земя, топлоизолация, хидроизолация). Тръбни стенни фиксатори и системи за водоплътното им подсигуряване. Фиксатори за укрепване на кофражи, фиксатори за тунелно строителство.

От тук може да изтеглите продуктовия каталог за
Пластмасови фиксатори на английски или немски език.
В раздела Файлове може да намерите пълния
Продуктов каталог на фирма Nevoga.

За повече техническа и ценова информация, моля, свържете се с нас или посетете сайта на производителя http://www.nevoga.com.

up.gif

Бетонови фиксатори

abstandhalter_beton.jpg

Произведени са от циментов разтвор подобрен с епоксидни смоли и пластификатори и армиран с фибри, наричан фибробетон или фазербетон. Използват се при тежки натоварвания или за обекти, които имат специални изисквания за условия на експлоатация. Линейни фиксатори с триъгълна, квадратна, Т-образна и кръгла форма. Линейни змиевидни фиксатори с минимална контактна повърхност към основата. Къси линейни фиксатори със специално вградени фиби и телове за прикрепване към вертикална армировка. Точкови фиксатори за няколко бетонови покрития или с вградени телчета или пластмасови щипки. Фазербетонови тръби за кофражни шпилки, тапи и лепила за водоплътното им подсигуряване.

От тук може да изтеглите продуктовия каталог за
Бетонови фиксатори на английски или немски език.
В раздела Файлове може да намерите пълния
Продуктов каталог на фирма Nevoga.

За повече техническа и ценова информация, моля, свържете се с нас или посетете сайта на производителя http://www.nevoga.com.

up.gif

Метални фиксатори

abstandhalter_stahl.jpg

Произведени от стоманизирана армировка – 3, 4 или 5 mm. Линейни, змиевидни и широкоплощни фиксатори за двойно армирани плочи и стени.

От тук може да изтеглите продуктовия каталог за
Метални фиксатори на английски или немски език.
В раздела Файлове може да намерите пълния
Продуктов каталог на фирма Nevoga.

За повече техническа и ценова информация, моля, свържете се с нас или посетете сайта на производителя http://www.nevoga.com.

up.gif

Пластмасови и дървени профили

bauprofile.jpg

Произведени от HDPE, PVC и дърво. Използват се за оформяне ъглите на греди и колони и за видими бетони, за оформяне на водобрани и други архитектурни ефекти. Произвеждат се с триъгълна, трапецовидна, Т-обрана или специална форма, с отвори за приковаване.

От тук може да изтеглите продуктовия каталог за
Пластмасови и дървени профили на английски или немски език. В раздела Файлове може да намерите пълния
Продуктов каталог на фирма Nevoga.

За повече техническа и ценова информация, моля, свържете се с нас или посетете сайта на производителя http://www.nevoga.com.

up.gif

Аксесоари за кофраж

schalungszubehoer.jpg

В тази група влизат освен всички видове тръбички за кофражни шпилки, конуси и тапи, а така също и:

  • Кофражни шпилки, кофражни гайки, метални водни бариери, набивни анкери и кофражни клеми.

  • Щрекметал – оставащ метален кофраж.

  • Предпазни капачки и профили за обезопасяване на стърчащи арматурни железа.

  • Тапи за ремонт и поддръжка на кофраж, клинчета и телове за кофраж и армировка.

От тук може да изтеглите продуктовия каталог за
Аксесоари за кофраж на английски или немски език.
В раздела Файлове може да намерите пълния
Продуктов каталог на фирма Nevoga.

За повече техническа и ценова информация, моля, свържете се с нас или посетете сайта на производителя http://www.nevoga.com.

up.gif

Армиращи системи

bewehrungstechnik_uebersicht.jpg

Кутии за чакаща армировка, произвеждани под търговското название PLEXUS и PYRAPLEX. Предназначени са за свързване на напречни конструкции: стени, плочи стълбища и конзоли. Армировката е 8, 10 или 12 mm през 10, 15 или 20 cm, подредена в един или два реда. Изделията са произведени като са спазени изискванията на Еврокод 2.

От тук може да изтеглите продуктовия каталог за
Армиращи системи на английски или немски език.
В раздела Файлове може да намерите пълния
Продуктов каталог на фирма Nevoga.

За повече техническа и ценова информация, моля, свържете се с нас или посетете сайта на производителя http://www.nevoga.com.

up.gif

Кофражни системи

schalungstechnik_uebersicht.jpg

Кофражи за кръгли колони произведени от специален картон с гладка или спираловидна визия на готовия бетон. Произвеждат се с диаметър от 150 до 1200 mm.

От тук може да изтеглите продуктовия каталог за
Кофражни системи на английски или немски език.
В раздела Файлове може да намерите пълния
Продуктов каталог на фирма Nevoga.

За повече техническа и ценова информация, моля, свържете се с нас или посетете сайта на производителя http://www.nevoga.com.

up.gif
slice-3-0.png slice-3-1.png slice-3-2.png
slice-4-0.png slice-4-2.png
slice-5-0.png slice-5-1.png slice-5-2.png